Kunci pepet (Kaempferia angustifolia Roscue) sering dirancukan dengan Kaempferia rotunda Linn atau temu kunci yang pada beberapa pustaka juga disebut sebagai kunci pepet. Kunci pepet merupakan tanaman semak semusim, warnanya…